Dan Goia – consultanta logistica, stivuitoare si echipamente depozit

consultanta logistica, stivuitoare si echipamente depozit

norme legale stivuitoare

Autorizare ISCIR si R.S.V.T.I.

Autorizare ISCIR atat pentru stivuitoarele vandute de societatea noastra cat si pentru si pentru stivuitoarele existente in exploatare.

1. Stivuitor – echipament utilizat pentru manipularea unei sarcini prin ridicarea, deplasarea si depunerea acesteia pe o stiva formata din sarcini semanatoare.
La vanzarea stivuitorului se elibereaza obligatoriu urmatoarele acte:

 • Cartea stivuitorului : conform prescriptiilor R3 colectia ISCIR
 • Certificat/ declaratie de conformitate
 • Manual de intretinere si exploatare
 • Contract de mentenanta, conform prescriptiilor R3 colectia ISCIR

La cerere, utilajul poate fi autorizat ISCIR, inaintea vanzarii.

Documentatia tehnica inaintata catre ISCIR-INSPECT IT in vederea autorizarii unui stivuitor

Pentru obtinerea autorizatiei de functionare a unui stivuitor, beneficiarul trebuie sa solicite in scris la ISCIR-INSPECT IT, efectuarea verificarii propunand si data in acest scop.

Dosarul inaintat catre ISCIR-INSPECT IT in vederea autorizarii stivuitorului va prezenta urmatoarea documentatie:
a) cererea de autorizare a stivuitorului;
b) lista documentatiei din dosarul inaintat catre ISCIR-INSPECT IT, piese scrise si desenate;
c) cartea tehnica a stivuitorului tradusa in limba romana;
d) certificatul de conformitate al utilajului;
e) proces verbal probe de casa;
f) alte documente suplimentare (daca este necesar);

Nota – documentatia incompleta va fi returnata catre beneficiar cu specificarea elementelor lipsa.

Alte cerinte necesare obtinerii, din partea ISCIR-INSPECT IT, a autorizatiei de functionare pentru un stivuitor

Pentru obtinerea autorizatiei de functionare a unui stivuitor si exploatarea acestuia conform prescriptiei tehnice PT R3-2003, beneficiarul trebuie sa respecte si sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) beneficiarul detine in cadrul firmei un operator RSVTI, persoana fizica sau firma autorizata de catre ISCIR-INSPECT IT sa presteze o asemenea activitate;
b) lucrarile de intretinere-service la stivuitor se vor efectua de catre o firma autorizata ISCIR-INSPECT IT pentru efectuarea acestor operatii;
c) operarea stivuitorului va fi efectuata de catre o persoana autorizata, respectiv de un operator avand autorizatie valabila de stivuitorist;

Nota – nerespectarea de catre beneficiar a acestor conditii poate atrage dupa sine neacordarea sau retragerea, dupa caz, a autorizatiei de functionare pentru stivuitorul respectiv

Pentru utilajele existente in folosinta, societatea noastra poate furniza, in vederea autorizarii ISCIR:

 • Verificarea tehnica conform prescriptiilor R3 colectia ISCIR si, eventual eliminarea disfunctionalitatilor
 • Probele de casa si intocmirea Procesului verbal cu probe de casa
 • Incercari conform prescriptiilor R3 colectia ISCIR si intocmirea Raportului de incercari
 • Documentatia tehnica a utilajului, in cazul in care lipseste, in vederea autorizarii
 • Cartea stivuitorului : conform prescriptiilor R3 colectia ISCIR
 • Contract de mentenanta, conform prescriptiilor R3 colectia ISCIR
 • Contract de pentru operator RSVTI.

OFERTA PRESTARE SERVICII RSVTI

Avand in vedere accidentele si avariile produse de echipamentele si instalatiile din domeniul ISCIR, s-au impus masuri in vederea cresterii gradului de siguranta a utilizarii echipamentelor din acest domeniu.

Astfel, incepand cu 1 iulie 2008 intra in vigoare legea 64 / 2008, in care se specifica :

Art. 15. (2) Persoana fizică sau juridică care deţine/utilizează instalaţii/ echipamente prevăzute la alin. (1) (instalatii mecanice sub presiune – IMSP (centrale termice sub presiune, centrale cu aburi, etc.) si instalatii de ridicat – IR (stivuitoare, elevatoare auto, platforme autoridicatoare, macarale, nacele, etc) are obligaţia să asigure operator autorizat, responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică în utilizare a instalaţiilor/echipamentelor denumit RSVTI, conform prescripţiilor tehnice.

Art. 25. – (1) Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:

d) nerespectarea prevederilor art. 15 cu amendă.

Oferim exclusiv de asigurarea serviciilor de RSVTI pentru persoanele juridice detinatoare de instalatii din domeniul Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR), si de asigurarea functionarii acestor instalatii in conditii maxime de siguranta. Personalul tehnic al societatii noastre are o vasta experienta (cel putin 20 ani) in domeniul intretinerii si reparatiilor instalatiilor mecanice sub presiune si instalatiilor de ridicat, fiind calificat si pregatit special pentru atributiile specifice meseriei de Operator Responsabil cu Supravegherea si Verificarea Tehnica a Instalatiilor. Printre sarcinile specifice activitatii de RSVTI, se afla si urmatoarele:

– identificarea si inregistrarea la ISCIR a echipamentelor din domeniul ISCIR detinute de persoanele juridice;

– asigurarea exploatarii corecte si legale a acestora, in conformitate cu dispozitiile prescriptiilor tehnice, colectia ISCIR;

– informarea beneficiarului, in scris, de orice problema sau defectiune aparuta la instalatiile pe care acesta le detine;

– informarea beneficiarului de apropierea termenelor legale pentru efectuarea autorizarilor la instalatiile pe care acesta le detine.

AVANTAJELE PRESTARII SERVICIULUI OPERATOR RSVTI DE CATRE O SOCIETATE AUTORIZATA ISCIR SUNT:

 • ELIMINAREA RASPUNDERII DIRECTE A BENEFICIARULUI IN FATA ORGANELOR STATULUI;
 • ASIGURAREA BENEFICIARULUI DE RESPECTAREA IN TOTALITATE A LEGALITATII SI A PRESCRIPTIILOR TEHNICE IN VIGOARE;
 • PROTEJAREA BENEFICIARULUI DE RASPUNDEREA PENALA IN CAZUL PRODUCERII UNOR EVENIMENTE;
 • ASIGURAREA VERIFICARII FUNCTIONARII IN CONDITII DE MAXIMA SIGURANTA A INSTALATIILOR
 • ELIMINAREA UNUI NUMAR MARE DE DOCUMENTE CE TREBUIE TRANSMISE LA DIVERSE INSTITUTII ALE STATULUI.

Responsabilitati si obligatii RSVTI (conform prescriptiei tehnice PT R3-2003):

a) sa tina evidenta stivuitoarelor si sa urmareasca efectuarea la termen a verificarii tehnice oficiale fara de care acestea nu pot functiona;
b) sa urmareasca pregatirea stivuitoarelor si a sarcinilor de incercare necesare pentru verificarile tehnice oficiale si sa participe la efectuarea lor;
c) sa supravegheze ca stivuitoarele sa fie folosite in conformitate cu prevederile prescriptiei tehnice PT R3-2003, instructiunile de exploatare si normele specifice de protectia muncii;
d) sa urmareasca realizarea la termen a dispozitiilor date prin procesele-verbale incheiate cu ocazia verificarii tehnice oficiale, sa examineze in mod regulat registrul de evidenta a supravegherii si sa ia masuri pentru remedierea imediata a defectelor semnalate;
e) sa interzica manevrarea stivuitoarelor de catre persoane neautorizate;
f) sa efectueze instructajul profesional si de protectia muncii cu stivuitoristii, o data pe semestru;
g) sa organizeze reexaminarea periodica anuala a stivuitoristilor si sa participe in comisia de reexaminare;
h) sa colaboreze la intocmirea planului de intretinere, revizii si reparatii si sa urmareasca indeplinirea lui la termenele prevazute;
i) sa urmareasca efectuarea reparatiilor numai de catre agenti economici autorizati conform prevederilor prescriptiei tehnice PT R3-2003;
j) sa urmareasca modul in care se asigura exploatarea stivuitoarelor in toate sectiile sau sectoarele si in toate schimburile de lucru;
k) sa tina evidenta stivuitoristilor autorizati.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: