Dan Goia – consultanta logistica, stivuitoare si echipamente depozit

consultanta logistica, stivuitoare si echipamente depozit

Monthly Archives: October 2011

sisteme de rafturi

Sisteme de rafturi

Advertisements

oferta speciala

Oferta speciala

Planificarea modificarilor in depozite

Planificarea modificarilor in depozit

Introducere

Rearanjarea unui depozit poate fi necesara pentru a se adapta noi linii de produse sau pentru a adăuga o mai mare flexibilitate pentru operaţiunile de depozit. Atunci când ne hataram sa facem asta este obligatoriu un proces de planificare detaliată a pasilor ce trebuie să fie urmati pentru a asigura succesul proiectului.
Procesul de planificare ar trebui să includă următorii şase paşi.
• Definirea obiectivelor
• Colectarea de informaţii
• Analiza
• Crearea Planul
• Implementare
• Mesaj de implementare

Definirea Obiective

Atunci când decide cu privire la aspectul unui depozit, obiectivele ar trebui să fie clar definite. Obiectivele trebuie să fie aliniate cu strategia de antrepozit de ansamblu a companiei. Obiectivele pot fi definite la un nivel ridicat, cum ar fi de a reduce costurile de depozitare sau de a presta servicii pentru clienţi la randament maxim. La fel, aceste obiective pot fi mai specifice, cum ar fi maximizarea spaţiului de depozitare, asigurarea unei flexibilitati maxime în depozit sau pentru a creşte eficienţa de antrepozit fără resurse în creştere.

Colectează informaţii

Informaţii specifice de tipul de antrepozit propus ar trebui să fie colectate. Aceasta include caietul de sarcini al depozitului de la desene de arhitectură, care pot afecta depozitare şi de manevrare a materialelor. Detaliile ar trebui să includă o hartă fizică a spaţiului de depozitare pentru a afişa coloane, uşi, restrictiile de inaltime, docuri şi rafturi de depozitare. Caracteristici externe, care pot afecta primirea, depozitarea şi transportul de materiale de asemenea, trebuie menţionate.

Analiză

După ce informaţiile specifice despre depozit a fost colectate o analiză poate să înceapă cu privire la obiectivele care au fost definite pentru acest depozit. Analiza ar trebui să stabilească dacă obiectivele globale pot fi îndeplinite, sau cum aceste obiective sunt mai usor de atins ,cat pot fi modificate pentru a se incadra in tr-un layout optim. La acest punct, în deciziile procesului de planificare trebuie să fie făcute de către conducerea depozitului pentru a determina ce acţiuni trebuie să fie luate în cazul în care obiectivele globale nu pot fi îndeplinite sau vor avea nevoie schimbări substanţiale. În cazul în care obiectivele pot fi îndeplinite pe baza analizei informaţiilor, planul de implementare detaliat poate fi creat.

Crearea planului

Plan de implementare detaliat ar trebui să arate toate măsurile care sunt necesare pentru a crea layout-ul depozitului. Obiectivele şi analiza informaţiilor culese ar trebui să fie utilizate în crearea planului. Planul ar trebui să fie mai întâi la un nivel ridicat care arată sarcinile majore şi apoi fiecare dintre acestea ar trebui să fie sub-divizat în sarcini individuale, care sunt necesare. Fiecare activitate ar trebui să fie revizuita şi alocate resursele adecvate, ca alocarea de timp estimată necesară pentru a finaliza activitatea. Planul ar trebui să indice o sarcină atunci când este necesar pentru a începe şi termina pe baza de disponibilitatea resurselor, fie din interior sau din afara contractori, sau în cazul în care este dependent de o altă activitate. Planul ar trebui să fie verificat pentru a se asigura că toate dependenţele au fost corect legate. Odată ce planul a fost creat ar trebui să fie verificate pentru a vedea dacă cronologic este realizabil şi, dacă există suficiente resurse disponibile.

Implementare

Uneori, layout-ul depozitului care nu este cel care se află în plan. Acest lucru poate apărea din cauza la termenele nerealiste în plan, lipsa de resurse, lipsa de contractori din afara sau analiza deficitară a informaţiilor care au fost colectate. Pentru a se asigura că planul layout-ului pt. depozit se realizează punerea în aplicare ar trebui să fie programata atunci cand nu există mişcări multe de materiale în depozit. Un timp ideal pentru acest lucru ar fi în timpul unei opririi fabricii sau într-un week-end, în cazul în care punerea în aplicare a fost de dimensiuni mai mici. Cu toate acestea, în depozite moderne, acest lucru nu este întotdeauna posibil, astfel încât de multe ori resurse suplimentare depozit sunt necesare pentru a menţine produsele de transport în cursul punerii în aplicare. Dacă acesta este cazul, atunci acest lucru va trebui să fie luat în considerare în planul de aplicare Punerea în aplicare ar trebui să se asigure că toate modificările făcute în depozit sunt replicate în sistemul de management al depozitului, care este exploatat, astfel încât fiecare element poate fi găsit. Un inventar fizic al produselor în depozit după punerea în aplicare ar trebui să fie efectuat pentru a se asigura că sistemul reflecta cu acuratete starea depozitului

Mesaj implementare

După schimbarea a fost pusă în aplicare, ar trebui să existe o serie de controale pentru a se asigura că aceasta este exact aşa cum sunt definite de desenele aprobate. Fiecare element trebuie să fie depozitate în conformitate cu planul de ansamblu şi acest lucru ar trebui să fie verificate pentru a ne asigura ca este corect. Dacă există erori, acest lucru ar putea conduce la pierderea de material în cadrul depozit. Activitatea de transport ar putea fi perturbată în cazul în care sistemele de depozit nu au fost actualizate cu exactitate cu informaţiile corecte sau dacă elementele au fost depozitate în locaţiile greşite. Pentru o perioadă de timp după noul layout a fost pus în aplicare, controale periodice ar trebui să fie făcute pentru a se asigura că nu există probleme operaţionale care au apărut din cauza acestei schimbari.

RFID

RFID

news

NOUTATI

%d bloggers like this: