Dan Goia – consultanta logistica, stivuitoare si echipamente depozit

consultanta logistica, stivuitoare si echipamente depozit

Monthly Archives: January 2012

operatii si echipamente-V- echipamentele

Operaţii şi echipamente pentru manipularea mărfurilor

Advertisements

operatii si echipamente- IV –

Mijloace şi amenajări pentru transportul mărfurilor

Echipamente

Caddy Technical Sheet English

operatii si echipamente-III-conditii de manipulare marfuri

Conditii de manipulare marfuri

Operatii si echipamente-II-categorii de marfuri

Categorii de mărfuri

Marfa este un produs al muncii destinat schimbului, prin vânzare-cumpărare.
Mărfurile pot fi clasificate după mai multe criterii, cele mai importante fiind, din punctul de vedere al transportului, următoarele:
 starea fizică;
 modul de încărcare sau descărcare
 condiţiile de transport, depozitare şi conservare
 cantitatea transportată

Clasificarea mărfurilor după starea fizică:
 mărfuri solide, care se prezintă la transport:
 cu bucata
– fără ambalaj (autovehicule, ţevi, stâlpi, prefabricate din beton etc.);
– în ambalaje individuale (aparate electrocasnice, piese de mobilier etc.);
– în ambalaje comune mai multor bucăţi (lăzi, cutii, saci, containere etc.);
 în vrac, sub formă granulară, neambalată (cereale, nisip, pietriş, cărbuni, minereuri, fosfaţi, bauxită etc.);
 mărfuri lichide, care se prezintă la transport:
 în ambalaje având o capacitate redusă (bidoane, butoaie, canistre etc.)
 vărsate, transportul realizându-se cu vehicule special amenajate în acest sens (de exemplu, autocisterne)
 mărfuri gazoase, care se prezintă la transport în tuburi sau butelii.
Clasificarea mărfurilor după modul de încărcare sau descărcare:
 mărfuri a căror încărcare sau descărcare se realizează prin aşezare (în general, mărfurile care se prezintă sub formă de bucăţi regulate şi cele ambalate în lăzi, cutii, saci, bidoane, coşuri etc.);
 mărfuri a căror încărcare sau descărcare se realizează prin aruncare (mărfuri care se încarcă în vrac, de exemplu sfeclă de zahăr, lemne de foc etc.);
 mărfuri a căror încărcare sau descărcare se realizează prin curgere (prin jgheaburi sau alte amenajări).
Clasificarea mărfurilor după condiţii de transport, depozitare şi conservare:
 mărfuri obişnuite, care nu necesită amenajări speciale ale vehiculelor sau măsuri speciale în timpul deplasării sau manipulării;
 mărfuri speciale, care necesită condiţii speciale de încărcare, descărcare, transport şi conservare:
 mărfuri perisabile, care sunt supuse unor procese naturale de alterare; transportul lor se execută cu vehicule special amenajate, la temperaturi controlate:
– izoterme (pereţii recipientului sunt executaţi din materiale rău conducătoare de căldură, astfel că, pentru scurt timp se menţine o temperatura constantă);
– refrigerante (cu spaţii speciale în care se păstrează gheaţa artificială sau naturală);
– frigorifice, prevăzute cu instalaţii pentru producerea frigului şi utilizate pentru transportul pe distanţe lungi;
 mărfuri fragile, care au o valoare mare în comparaţie cu celelalte mărfuri şi pot fi uşor degradate, dacă nu se respectă nişte reguli precise pentru manipulare şi transport;
 animale şi păsări vii;

Operatii si echipamente-I-

Operaţii şi echipamente pentru manipularea mărfurilor
Cuvinte cheie/Glosar
Următoarea listă vă va fi folositoare la înţelegerea conceptelor cu care veţi lucra. În cazul în care găsiţi şi alţi termeni care nu au fost incluşi, adăugaţi-i la sfârşitul listei.

Marfă – produs al muncii destinat schimbului prin intermediul vânzării-cumpărării
Partidă de marfă – încărcătură individualizată destinată a fi transportată
Unitate de încărcătură – rezultatul grupării mărfurilor într-un tot unitar şi coerent în limita unor dimensiuni şi mase, formată din mărfuri ambalate sau neambalate, din unul sau mai multe produse, identice sau diferite, care păstrează un caracter de permanenţă pe perioada activităţilor de manipulare, transport şi depozitare, de la locul de formare până la utilizare
Mijloace de grupaj – dispozitivele şi echipamentele utilizate la formarea unităţii de încărcătură
Pachetizare – gruparea mai multor mărfuri , de acelaşi fel sau diferite, ambalate sau neambalate, într-un tot unitar ce poate constitui în acelaşi timp şi unitate de manipulare şi transport
Paletizare – gruparea mai multor unităţi de marfă, ambalate sau nu, pe un singur suport numit palet sau paletă
Palet (paletă) – platformă de încărcare, cu sau fără pereţi, cadre sau montanţi, formată din două plăci unite între ele prin antretoaze, sau dintr-o placă ce se sprijină pe două picioare, suporţi sau role a căror înălţime mină să permită manipularea cu utilaje cu furci, instalaţii de prindere în cablu şi cârlig sau cu mijloace automatizate speciale
Containerizare – gruparea mărfurilor într-o construcţie cu caracter permanent, suficient de rezistentă pentru a permite o utilizare repetată numită container, având un volum interior de minim 1m3.
Container – mijloc de grupaj, având o construcţie cu caracter permanent, suficient de rezistentă, care permite o utilizare repetată, fără refacerea pe parcurs a încărcăturii, având un volum interior minim de 1m2
Transcontainer – container cu masă brută maximă cuprinsă între 10 şi 30t
Transcontainerizare – tehnologie de transport care necesită moduri de deplasare specializate, moduri de încărcare mecanizată şi transbordare cu ajutorul unor instalaţii speciale
Piese de colţ – piese turnate di oţel care permit prinderea transcontainerelor în scopul manipulării lor, fixarea acestora şi cuplarea acestora între ele în cazul stivuirii
Cricurile şi vinciurile – dispozitive de ridicare a sarcinilor la înălţime mică fără organ flexibil pentru ridicare
Palanele – mecanisme de ridicat, care combină un sistem de fulii legate prin cabluri sau lanţuri cu un dispozitiv demultiplicator (roţi de diametre diferite, roata dinţată şi şurub fără sfârşit, tren de angrenaje etc.)
Troliile şi cabestanele – instalaţii pentru ridicarea şi tragerea sarcinilor mai mari. Troliile sunt formate dintr-un tambur orizontal cu clichet, acţionat manual, hidraulic, pneumatic sau electric, pe care se înfăşoară un cablu sau un lanţ. Cabestanele sunt trolii simple cu tambur vertical.
Cărucioare cu dispozitive de ridicare

– dispozitive care pot culisa pe o grindă, asigurând deplasarea pe orizontală a unei sarcini.
Transportatoarele – utilaje destinate transportării materialelor (în vrac, bucăţi izolate, materiale ambalate în lăzi sau în bucăţi de lungimi diferite) cu funcţionare continuă ce efectuează transportul materialelor în flux neîntrerupt şi, în general, într-un singur sens
Transpaletele – echipamente destinate manipulării mărfurilor paletizabile, pe suprafeţe fără denivelări
Liza – cărucior cu două roţi folosit pentru transportul topurilor, baloturilor şi sulurilor
Macara – instalaţie de ridicat utilizată la manipularea sarcinii prin ridicarea neghidată pe verticală şi deplasarea pe orizontală
Ascensor pentru marfă – mijloc cu acţiune periodică, destinat pentru ridicarea sarcinilor pe ghidaje
Locurile de încărcare / descărcare – spaţii amenajate de regulă sub formă de rampe la nivelul unde vehiculul se amplasează la sosire paralel, perpendicular, sau diagonal faţă de frontul de încărcare
Frontul de încărcare / descărcare – spaţiul minim de acces, necesar vehiculelor la locurile de încărcare sau descărcare a vehiculelor rutiere sau feroviare.
Punctele de încărcare / descărcare amplasamente permanente, special amenajate pentru efectuarea operaţiunilor de încărcare / descărcare şi unde se întocmesc formele de primire sau expediere a acestora

%d bloggers like this: