Dan Goia – consultanta logistica, stivuitoare si echipamente depozit

consultanta logistica, stivuitoare si echipamente depozit

Operatii si echipamente-I-

Operaţii şi echipamente pentru manipularea mărfurilor
Cuvinte cheie/Glosar
Următoarea listă vă va fi folositoare la înţelegerea conceptelor cu care veţi lucra. În cazul în care găsiţi şi alţi termeni care nu au fost incluşi, adăugaţi-i la sfârşitul listei.

Marfă – produs al muncii destinat schimbului prin intermediul vânzării-cumpărării
Partidă de marfă – încărcătură individualizată destinată a fi transportată
Unitate de încărcătură – rezultatul grupării mărfurilor într-un tot unitar şi coerent în limita unor dimensiuni şi mase, formată din mărfuri ambalate sau neambalate, din unul sau mai multe produse, identice sau diferite, care păstrează un caracter de permanenţă pe perioada activităţilor de manipulare, transport şi depozitare, de la locul de formare până la utilizare
Mijloace de grupaj – dispozitivele şi echipamentele utilizate la formarea unităţii de încărcătură
Pachetizare – gruparea mai multor mărfuri , de acelaşi fel sau diferite, ambalate sau neambalate, într-un tot unitar ce poate constitui în acelaşi timp şi unitate de manipulare şi transport
Paletizare – gruparea mai multor unităţi de marfă, ambalate sau nu, pe un singur suport numit palet sau paletă
Palet (paletă) – platformă de încărcare, cu sau fără pereţi, cadre sau montanţi, formată din două plăci unite între ele prin antretoaze, sau dintr-o placă ce se sprijină pe două picioare, suporţi sau role a căror înălţime mină să permită manipularea cu utilaje cu furci, instalaţii de prindere în cablu şi cârlig sau cu mijloace automatizate speciale
Containerizare – gruparea mărfurilor într-o construcţie cu caracter permanent, suficient de rezistentă pentru a permite o utilizare repetată numită container, având un volum interior de minim 1m3.
Container – mijloc de grupaj, având o construcţie cu caracter permanent, suficient de rezistentă, care permite o utilizare repetată, fără refacerea pe parcurs a încărcăturii, având un volum interior minim de 1m2
Transcontainer – container cu masă brută maximă cuprinsă între 10 şi 30t
Transcontainerizare – tehnologie de transport care necesită moduri de deplasare specializate, moduri de încărcare mecanizată şi transbordare cu ajutorul unor instalaţii speciale
Piese de colţ – piese turnate di oţel care permit prinderea transcontainerelor în scopul manipulării lor, fixarea acestora şi cuplarea acestora între ele în cazul stivuirii
Cricurile şi vinciurile – dispozitive de ridicare a sarcinilor la înălţime mică fără organ flexibil pentru ridicare
Palanele – mecanisme de ridicat, care combină un sistem de fulii legate prin cabluri sau lanţuri cu un dispozitiv demultiplicator (roţi de diametre diferite, roata dinţată şi şurub fără sfârşit, tren de angrenaje etc.)
Troliile şi cabestanele – instalaţii pentru ridicarea şi tragerea sarcinilor mai mari. Troliile sunt formate dintr-un tambur orizontal cu clichet, acţionat manual, hidraulic, pneumatic sau electric, pe care se înfăşoară un cablu sau un lanţ. Cabestanele sunt trolii simple cu tambur vertical.
Cărucioare cu dispozitive de ridicare

– dispozitive care pot culisa pe o grindă, asigurând deplasarea pe orizontală a unei sarcini.
Transportatoarele – utilaje destinate transportării materialelor (în vrac, bucăţi izolate, materiale ambalate în lăzi sau în bucăţi de lungimi diferite) cu funcţionare continuă ce efectuează transportul materialelor în flux neîntrerupt şi, în general, într-un singur sens
Transpaletele – echipamente destinate manipulării mărfurilor paletizabile, pe suprafeţe fără denivelări
Liza – cărucior cu două roţi folosit pentru transportul topurilor, baloturilor şi sulurilor
Macara – instalaţie de ridicat utilizată la manipularea sarcinii prin ridicarea neghidată pe verticală şi deplasarea pe orizontală
Ascensor pentru marfă – mijloc cu acţiune periodică, destinat pentru ridicarea sarcinilor pe ghidaje
Locurile de încărcare / descărcare – spaţii amenajate de regulă sub formă de rampe la nivelul unde vehiculul se amplasează la sosire paralel, perpendicular, sau diagonal faţă de frontul de încărcare
Frontul de încărcare / descărcare – spaţiul minim de acces, necesar vehiculelor la locurile de încărcare sau descărcare a vehiculelor rutiere sau feroviare.
Punctele de încărcare / descărcare amplasamente permanente, special amenajate pentru efectuarea operaţiunilor de încărcare / descărcare şi unde se întocmesc formele de primire sau expediere a acestora

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: