Dan Goia – consultanta logistica, stivuitoare si echipamente depozit

consultanta logistica, stivuitoare si echipamente depozit

Operatii si echipamente-II-categorii de marfuri

Categorii de mărfuri

Marfa este un produs al muncii destinat schimbului, prin vânzare-cumpărare.
Mărfurile pot fi clasificate după mai multe criterii, cele mai importante fiind, din punctul de vedere al transportului, următoarele:
 starea fizică;
 modul de încărcare sau descărcare
 condiţiile de transport, depozitare şi conservare
 cantitatea transportată

Clasificarea mărfurilor după starea fizică:
 mărfuri solide, care se prezintă la transport:
 cu bucata
– fără ambalaj (autovehicule, ţevi, stâlpi, prefabricate din beton etc.);
– în ambalaje individuale (aparate electrocasnice, piese de mobilier etc.);
– în ambalaje comune mai multor bucăţi (lăzi, cutii, saci, containere etc.);
 în vrac, sub formă granulară, neambalată (cereale, nisip, pietriş, cărbuni, minereuri, fosfaţi, bauxită etc.);
 mărfuri lichide, care se prezintă la transport:
 în ambalaje având o capacitate redusă (bidoane, butoaie, canistre etc.)
 vărsate, transportul realizându-se cu vehicule special amenajate în acest sens (de exemplu, autocisterne)
 mărfuri gazoase, care se prezintă la transport în tuburi sau butelii.
Clasificarea mărfurilor după modul de încărcare sau descărcare:
 mărfuri a căror încărcare sau descărcare se realizează prin aşezare (în general, mărfurile care se prezintă sub formă de bucăţi regulate şi cele ambalate în lăzi, cutii, saci, bidoane, coşuri etc.);
 mărfuri a căror încărcare sau descărcare se realizează prin aruncare (mărfuri care se încarcă în vrac, de exemplu sfeclă de zahăr, lemne de foc etc.);
 mărfuri a căror încărcare sau descărcare se realizează prin curgere (prin jgheaburi sau alte amenajări).
Clasificarea mărfurilor după condiţii de transport, depozitare şi conservare:
 mărfuri obişnuite, care nu necesită amenajări speciale ale vehiculelor sau măsuri speciale în timpul deplasării sau manipulării;
 mărfuri speciale, care necesită condiţii speciale de încărcare, descărcare, transport şi conservare:
 mărfuri perisabile, care sunt supuse unor procese naturale de alterare; transportul lor se execută cu vehicule special amenajate, la temperaturi controlate:
– izoterme (pereţii recipientului sunt executaţi din materiale rău conducătoare de căldură, astfel că, pentru scurt timp se menţine o temperatura constantă);
– refrigerante (cu spaţii speciale în care se păstrează gheaţa artificială sau naturală);
– frigorifice, prevăzute cu instalaţii pentru producerea frigului şi utilizate pentru transportul pe distanţe lungi;
 mărfuri fragile, care au o valoare mare în comparaţie cu celelalte mărfuri şi pot fi uşor degradate, dacă nu se respectă nişte reguli precise pentru manipulare şi transport;
 animale şi păsări vii;

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: